Nowoczesne kotłownie na węgiel kamienny

 Nowoczesne kotły na węgiel kamienny 

 

Energotechnika od początku swojej działalności zajmuje się produkcją i budową kotłowni na 
paliwa stałe, a w szczególności na węgiel kamienny i biomasę. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku, w związku z wdrażaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego UE 
2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, Energotechnika 
opracowała nową rodzinę kotłów węglowych spełniających najostrzejsze wymagania ochrony środowiska.
 
 
Kotły rodziny HEWB serii E1015 z ekonomizerami to nowoczesne kotły wodne, rusztowe 
opalane miałem węgla kamiennego o trójciągowym przepływie spalin z redukcją emisji 
substancji szkodliwych. Kotły tego typu, o maksymalnej mocy 30MW, przeznaczone są do 
wytwarzania gorącej wody o parametrach 150/70°C. 
 
Pierwszy ciąg kotła stanowi komora paleniskowa, w drugim pionowym zabudowano pęczek 
konwekcyjny, natomiast trzeci ciąg stanowi wolnostojący pełnoprzepływowy podgrzewacz 
wody (ekonomizer) w obudowie blaszanej. Kotły wykonywane są w oparciu o technologię 
ścian szczelnych, co umożliwia pracę kotła na podciśnieniu, bez dodatkowych strat 
związanych z podsysaniem powietrza. Urządzenie jest samonośne, posadowione na ośmiu 
słupach podporowych. 
 
Instalacje odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin 
 
Kocioł, fabrycznie wyposażony jest w kompletną instalację odpylania, odazotowania i 
odsiarczania spalin. W skład instalacji odpylania wchodzą odpylacz wstępny, multicyklon 
oraz filtr workowy z układem czyszczenia worków oraz z wentylatorem wyciągowym i 
kanałami spalin między kotłem a kominem. 
 
Obniżenie zawartości związków azotu odbywa się w oparciu o instalację recyrkulacji spalin. 
Wprowadzenie do komory paleniskowej części strumienia wypływających z kotła spalin 
powoduje obniżenie temperatury spalania i w konsekwencji redukcję zawartości związków 
azotu. Ponadto w górnej części drugiego ciągu przewidziano króćce do wtrysku wody 
amoniakalnej (SNCR), jako dodatkową opcję służącą redukcji związków azotu. Odsiarczanie 
spalin odbywa się metodą suchą poprzez wtrysk węglanu sodu lub bikarbonatu do przewodu 
spalin przed filtrem workowym. 
 
System sterowania. 
 
Kotły rodziny HEWB wyposażone są w najnowocześniejszy system automatyki, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Szafa pomiarowa i automatyki wyposażona jest w układy 
sterujące wszystkimi systemami kotła, a w szczególności:​
 • System podawania paliwa 
 • System regulacji powietrza pierwotnego 
 • System regulacji powietrza wtórnego 
 • System recyrkulacji spalin 
 • System regulacji podciśnienia w komorze paleniskowej 
 • System kontroli parametrów pracy kotła 
 • Układ regulacji mocy kotła 
 • System alarmów z układami ochrony kotła 
 • System odsiarczania 
 • System odpylania 
 • System aktywnej redukcji NOx
Dzięki zautomatyzowaniu procesu sterowania kotłem jednostki typu HEWB charakteryzują 
się niezwykle wysoką sprawnością i regulacyjnością w zakresie od 30 do 100% obciążenia 
nominalnego.
 
 

Podstawowe parametry 
 Zakres oferowanych mocy kotłów 3,5-30MW 
 Regulacyjność  30-100%
 Sprawność przy mocy nominalnej  >88%
 Sprawność przy 30% obciążenia  >86%
 Emisja pyłu (przy 6% O2)  <30mg/Nm3
 Emisja SOx (przy 6% O2)  <400mg/Nm3
 Emisja NOx (przy 6% O2)  <300mg/Nm3
Projektowanie stron internetowych Warszawa: Netgraf - strony i sklepy internetowe