Kogeneracja - elektrociepłownie gazowe

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym pozwala na znaczną oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie, prowadząc do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej w systemie rozproszonym, w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców pozwala na optymalizację kosztową prowadzenia przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zmniejsza koszt wytwarzania ciepła w kotłowniach miejskich.

Bardzo popularne są przede wszystkim agregaty kogeneracyjne składające się z silnika gazowego napędzającego generator prądu zmiennego (w ten sposób generowana jest energia elektryczna), który w trakcie pracy wytwarza ciepło pochodzące z chłodzenia bloku silnika, dochładzania spalin oraz chłodzenia intercoolera. Ciepło to standardowo wykorzystywane jest w układach cieplnych zakładów produkcyjnych oraz do zasilania odbiorców miejskich systemów cieplnych.

Energotechnika, będąc od 15 lat liderem budowy hybrydowych układów kogeneracyjnych na gaz ziemny, w okresie swojej działalności wybudowała ponad trzydzieści jednostek kogeneracyjnych wytwarzających energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Jako pierwsi w Polsce zamontowaliśmy agregaty wyposażone w parowe kotły odzyskowe oraz moduły kondensacji spalin, jak również po raz pierwszy w Europie Środkowej wykonaliśmy kompletny system autonomii energetycznej miasta tzw. „wioskę energetyczną”. Oferujemy kompleksowe wykonawstwo elektrociepłowni miejskich i zakładowych na które składa się:

  • Wykonanie koncepcji technicznych
  • Dobór urządzeń
  • Wykonanie dokumentacji technicznej
  • Realizacja zadania
  • Obsługa serwisowa i posprzedażowa wybudowanych obiektów 


Każde z oferowanych przez nas rozwiązań jest indywidualnie dopasowane do potrzeb użytkownika końcowego, zarówno pod kątem mocy, jak również wytwarzanych mediów energetycznych. Budowane przez nas elektrociepłownie mogą oprócz energii elektrycznej produkować chłód i/lub ciepło w postaci wody o parametrach do 120°C, jak również parę technologiczną o ciśnieniu roboczym do 20 bar, przy sprawności ogólnej procesu znacznie powyżej 90%.

Projektowanie stron internetowych Warszawa: Netgraf - strony i sklepy internetowe