Kotłownie na biomasę

Kotłownie na biomasę są ekologicznym i tanim źródłem energii. Popularność tego typu ogrzewania związana jest z niską ceną paliwa odnawialnego oraz jego łatwą dostępnością. Materiał opałowy pochodzi z produkcji leśnej lub rolnej a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty. Spalanie biomasy wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dostosowanych do rodzaju i wilgotności paliwa.

Energotechnika od wielu lat jest liderem w branży ciepłownictwa oraz instalacji ochrony środowiska. Współpracując z czołowymi projektantami oraz z wiodącymi producentami kotłów wykorzystujących energię odnawialną wprowadzaliśmy rozwiązania, które stały się w kraju standardami technicznymi w spalaniu biomasy. Szczególnie dobre rezultaty osiągnęliśmy wyposażając kotłownie na zrębki drzewne w układ kondensacji spalin.

Rozwój technologii wykorzystujących OZE jest jednym z kluczowych założeń polityki energetycznej UE a Polska ma znaczące zasoby energii odnawialnej m.in. w postaci drewna odpadowego. Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych z uwagi na niższą zawartość szkodliwych pierwiastków. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń to dodatkowy argument, który przemawia za wykorzystywaniem biomasy w systemach ciepłowniczych miast. Warto nadmienić, że zgodnie z pakietem klimatycznym do roku 2020 Polska powinna uzyskać 15% udział OZE w zużyciu energii.
Projektowanie stron internetowych Warszawa: Netgraf - strony i sklepy internetowe