O Firmie

ENERGOTECHNIKA to firma, która wywodzi się z założonego w 1987 r. Zakładu Techniki Kotlarskiej. Współpracując z czołowymi producentami, znakomitymi projektantami i nowoczesnymi ośrodkami naukowymi od początku lat 90 ubiegłego wieku wytyczamy standardy techniczne ciepłowni i elektrociepłowni w Polsce.
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i budowie centrów energetycznych zakładów przemysłowych, instalacji do termicznego przekształcania osadów, a przede wszystkim elektrociepłowni i kotłowni na paliwa stałe, ciekłe i gazowe w zakresie mocy do kilkudziesięciu MW oraz w wykonywaniu specjalistycznych instalacji technologicznych.
W trakcie modernizacji i budowy nowych obiektów firma wykorzystuje alternatywne, odnawialne źródła energii , tj. biomasę, biogaz, energię słoneczną, energię wody termalnej oraz stosuje nowoczesną technologię redukcji emisji zanieczyszczeń. Do produkcji energii cieplnej firma proponuje najnowocześniejsze, najbardziej sprawne urządzenia i technologie spełniające najostrzejsze normy emisji.

Dzięki współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi, innowacyjności i nowoczesności udało się nam wdrożyć wiele unikatowych na skalę światową technologii, takich jak:

  • mikrokondensacja spalin z silników gazowych i kotłów na biomasę,
  • termiczna mineralizacja osadów ściekowych,
  • pierwszy w Polsce system pełnej autonomii energetycznej miasta "wioska energetyczna".

Energotechnika zmodernizowała ponad 140 obiektów energetycznych, zbudowała ponad 80 nowych kotłowni i elektrociepłowni oraz 25 instalacji ochrony środowiska i 10 kompletnych systemów cieplnych miast.

Głównym celem działalności firmy jest:

  • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w oparciu o technologie przyjazne środowisku,
  • Projektowanie obiektów energetycznych,
  • Generalne wykonawstwo inwestycji,
  • Serwis i obsługa posprzedażowa zainstalowanych urządzeń.

Energotechnika posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zapewniania Jakości zgodnie z normą ISO 9001:2008

______________________________________________________________________

Kamienie milowe w historii firmy:

1987  Powstaje Zakład Techniki Kotlarskiej. Firma specjalizująca się w remontach i budowie kotłowni na paliwa stałe, ciekłe i gazowe

1991  Pierwsza zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj” kotłownia gazowa o mocy 30MW

1992  Powstaje firma ENERGOTECHNIKA

1993  ENERGOTECHNIKA rozpoczyna współpracę z czołowymi światowymi producentami kotłów w zakresie zabudowy dużych jednostek na paliwa ciekłe i gazowe, co pozwala nam przez całe lata 90-te na wyznaczanie trendów w budowie kotłowni parowych i wodnych w Polsce

2000  Powstaje dział wodny specjalizujący się w budowie Stacji Uzdatniania Wody, pompowni wody czystej i ścieków, a także modernizacją ujęć wody, oraz budową kanalizacji i systemów wody miejskiej

2004  Pierwsza w historii firmy zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj” elektrociepłownia wyposażona w agregaty kogeneracyjne

2010
  ENERGOTECHNIKA rozpoczyna współpracę z działem silnikowym SIEMENS zakresie zabudowy na terenie Polski agregatów kogeneracyjnych, oraz projektowania najbardziej zaawansowanych technologicznie elektrociepłowni

2011  Wybudowane w systemie „zaprojektuj i buduj”, pierwsze w Polsce, „Centrum Energetyczne” zakładu przemysłowego. Układ poligeneracji wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną i ciepło z gazu, w trakcie jednego procesu technologicznego. Silniki gazowe po raz pierwszy wyposażono w moduły mikrokondensacji spalin

2014  Wybudowanie według autorskiej technologii pierwszej instalacji do Termicznej Mineralizacji Osadów Ściekowych o wydajności 1200kg/h osadu odwodnionego. Pozwalającą na w pełni bezpieczną utylizację odpadów.

2015  Wybudowanie w systemie „zaprojektuj i buduj” pierwszego w Polsce systemu autonomii energetycznej miasta tzw. „wioski energetycznej”.

2016  Rozpoczęcie produkcji węglowych kotłów dużych mocy z rodziny HEWB, będących najnowocześniejszymi na rynku kotłami wodnymi spełniającymi wymagania Dyrektywy 2015/2193

2017 Rozpoczęcie produkcji systemu suchego odsiarczania spalin ENERGO-S przeznaczonego do zastosowań w uzdatnianiu spalin z kotłów HEWB.

2018  Rozpoczęcie produkcji parowych i wodnych kotłów ENERGO-R, będących najnowocześniejszymi na rynku kotłami do odzysku ciepła, zapewniającymi najmniejsze opory przepływu spalin silników gazowych

2019 Rozpoczęcie produkcji wysokopojemnościowych inteligentnych magazynów ciepła

2020 Rozpoczęcie produkcji nowego typu układów do termicznego odgazowania wody zasilającej kotłowni parowych, o większej sprawności i zmniejszonym zapotrzebowaniu na parę

2021 Wykonanie pierwszego w Polsce przemysłowego agregatu kogeneracyjnego do symultanicznego spalania gazu ziemnego z biogazem.

Nasze realizacje

Projektowanie stron internetowych Warszawa: Netgraf - strony i sklepy internetowe