O Firmie

ENERGOTECHNIKA to firma, która wywodzi się z założonego w 1987 r. Zakładu Techniki Kotlarskiej. Współpracując z czołowymi producentami, znakomitymi projektantami i nowoczesnymi ośrodkami naukowymi od początku lat 90 ubiegłego wieku wytyczamy standardy techniczne ciepłowni i elektrociepłowni w Polsce.
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i budowie centrów energetycznych zakładów przemysłowych, instalacji do termicznego przekształcania osadów, a przede wszystkim elektrociepłowni i kotłowni na paliwa stałe, ciekłe i gazowe w zakresie mocy do kilkudziesięciu MW oraz w wykonywaniu specjalistycznych instalacji technologicznych.
W trakcie modernizacji i budowy nowych obiektów firma wykorzystuje alternatywne, odnawialne źródła energii , tj. biomasę, biogaz, energię słoneczną, energię wody termalnej oraz stosuje nowoczesną technologię redukcji emisji zanieczyszczeń. Do produkcji energii cieplnej firma proponuje najnowocześniejsze, najbardziej sprawne urządzenia i technologie spełniające najostrzejsze normy emisji.

Dzięki współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi, innowacyjności i nowoczesności udało się nam wdrożyć wiele unikatowych na skalę światową technologii, takich jak:


  • mikrokondensacja spalin z silników gazowych i kotłów na biomasę,
  • termiczna mineralizacja osadów ściekowych,
  • pierwszy w Polsce system pełnej autonomii energetycznej miasta "wioska energetyczna".

Energotechnika zmodernizowała ponad 140 obiektów energetycznych, zbudowała ponad 80 nowych kotłowni i elektrociepłowni oraz 25 instalacji ochrony środowiska i 10 kompletnych systemów cieplnych miast.

Głównym celem działalności firmy jest:

  • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w oparciu o technologie przyjazne środowisku,
  • Projektowanie obiektów energetycznych,
  • Generalne wykonawstwo inwestycji,
  • Serwis i obsługa posprzedażowa zainstalowanych urządzeń.

Energotechnika posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zapewniania Jakości zgodnie z normą ISO 9001:2008

______________________________________________________________________

Kamienie milowe w historii firmy:

1987  Powstaje Zakład Techniki Kotlarskiej. Firma specjalizująca się w remontach i budowie kotłowni na paliwa stałe, ciekłe i gazowe

1991  Pierwsza zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj” kotłownia gazowa o mocy 30MW

1992  Powstaje firma ENERGOTECHNIKA

1993  ENERGOTECHNIKA rozpoczyna współpracę z czołowymi światowymi producentami kotłów w zakresie zabudowy dużych jednostek na paliwa ciekłe i gazowe, co pozwala nam przez całe lata 90-te na wyznaczanie trendów w budowie kotłowni parowych i wodnych w Polsce


2000  Powstaje dział wodny specjalizujący się w budowie Stacji Uzdatniania Wody, pompowni wody czystej i ścieków, a także modernizacją ujęć wody, oraz budową kanalizacji i systemów wody miejskiej

2004  Pierwsza w historii firmy zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj” elektrociepłownia wyposażona w agregaty kogeneracyjne

2010
  ENERGOTECHNIKA rozpoczyna współpracę z działem silnikowym SIEMENS zakresie zabudowy na terenie Polski agregatów kogeneracyjnych, oraz projektowania najbardziej zaawansowanych technologicznie elektrociepłowni

2011  Wybudowane w systemie „zaprojektuj i buduj”, pierwsze w Polsce, „Centrum Energetyczne” zakładu przemysłowego. Układ poligeneracji wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną i ciepło z gazu, w trakcie jednego procesu technologicznego. Silniki gazowe po raz pierwszy wyposażono w moduły mikrokondensacji spalin

2014  Wybudowanie według autorskiej technologii pierwszej instalacji do Termicznej Mineralizacji Osadów Ściekowych o wydajności 1200kg/h osadu odwodnionego. Pozwalającą na w pełni bezpieczną utylizację odpadów.

2015  Wybudowanie w systemie „zaprojektuj i buduj” pierwszego w Polsce systemu autonomii energetycznej miasta tzw. „wioski energetycznej”.

2016  Rozpoczęcie produkcji węglowych kotłów dużych mocy z rodziny HEWB, będących najnowocześniejszymi na rynku kotłami wodnymi spełniającymi wymagania Dyrektywy 2015/2193

Nasze realizacje

Projektowanie stron internetowych Warszawa: Netgraf - strony i sklepy internetowe